#

Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρί
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών

Ρουλεμάν Τροχού

Ρουλεμάν Τροχού

Τα ρουλεμάν (ένσφαιροι ή ενκύλινδροι τριβείς κατά την μηχανολογική ορολογία) είναι τα εξαρτήματα που χάρη σε αυτά μεταφέρεται με τις μικρότερες τριβές, και κατά συνέπεια φθορές, η ροπή ενός άξονα που αποτελεί μέρος μιας μηχανικής συναρμογής. Εάν, κατά την κίνηση του αυτοκινήτου, ακούγεται ένας έντονος θόρυβος από την πλευρά των τροχών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει προκληθεί ζημιά σε κάποιο ρουλεμάν. Τα ρουλεμάν δέχονται μεγάλες πιέσεις, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, κυρίως από τις πλάγιες δυνάμεις που εμφανίζονται. Η φθορά τους εφ' όσον εντοπιστεί εγκαίρως, δεν είναι ανησυχητική, ωστόσο η αντικατάστασή τους είναι επιβεβλημένη.

Η εταιρεία μας διαθέτει τις παρακάτω μάρκες ανταλλακτικών για Ρουλεμάν Τροχού

Ρουλεμάν Τροχού
Ρουλεμάν Τροχού
Ρουλεμάν Τροχού
espa 2014-2020
snackbar_icon